Folke Bernadottes Alle 25, DK-2100 KBH Ø, +45 30 11 99 00
P R O J E K T E R   
NYHEDER
PROFIL
KONTAKT
R O B E R T / B O I S E N 
Reklamebureauet på 1100 kvm holder til i hjertet af København og er et landets anderkendte og innovative huse. Det er den aktive kreative atmosfære på bureauet, der har været indgangvinklen til ombygningen af lokalerne

Bureauet huser forskellige medarbejdergrupper, der arbejder på hver deres måde. Vi har placeret grupperne i forskellige åbne zoner og på den måde sørget for de bedste lysforhold i lokalerne. Samtidig møder alle medarbejdere dagligt hinanden og får en fornemmelse for hinandens arbejdsområder.

Da meget arbejde foregår med specifikke projekter, har vi placeret lydtætte, men transperente projektrum, imellem arbejdszonerne. Her mødes medarbejdere fra forskellige grupper og arbejder på kampanger i længere perioder.

Arbejdet veklser således fra rum til rum hen over dagen, ligesom leg også indgår som en aktiv del af hverdagen. I Loungen, der ligger i forlængelse af kantinen, har vi placeret bordfoldbold og playstation. Kantinen bruges også til medarbejder events, somt forelæsninger og præsentationer.

Kommunikationen med kunderne, sker primært i mødeafdelingen, der er placeret bag receptionen. Kunderne får en fornemmelse for atmosfæren i bureauet igennem kig til kantine, lounge og arbejdszoner, når de træder ind i receptionen, men ledes uden om arbejdszonerne. Møderummene er udformet helt i glas med en afskærmning af transperente gardiner, så denne del af bureauet også opleves lys og venlig, når der ikke afholdes møder.

Chr.d.IXs gade. KBH KKig til kantinenNyt gennemlyst køkkenLette lyse mødelokaler i glasInterne kig mellem mødelokalerTværgående kig i mødezonenKantinen og et langsgående kig ned gennem bureauet

Copyright © 2014 Valbæk Brørup Arkitekter